Astăzi sărbătoresc "Hramul satului" satele Pîrîta şi CocieriStimaţi locuitori ai satelor Pîrîta şi Cocieri,    La început de toamnă aurie şi rodnică, cînd pe pămîntul Moldovei se împrăştie binecuvîntarea Domnului prin frumoasele roade ale pămîntului şi ale sufletelor omeneşti, Vă aducem în dar  calde urări de bine, sănătate şi noroc cu ocazia sărbătoririi Hramului satului - Minunea Sfîntului Arhanghel Mihail.    Fie ca în casele Dumneavoastră să domnească mereu pacea şi voia bună, bunăstarea şi belşugul.   Vă dorim  izbîndă  în  toate,  perseverenţă  şi contribuţie cît mai activă întru prosperarea satului Dumneavoastră, a raionului şi a pămîntului drag. Cu respect,Preşedintele raionului  Grigore Policinschi


Nu uita să distribui

Comentarii: 1
avatar
0 Spam
1
12a
avatar